необычно об искусстве

живопись для чайников http://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/zhivopis-dlya-chajnikov-415205/

архитектура для чайников http://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/arhitektura-dlya-chajnikov-557955/

самые странные картины http://www.adme.ru/hudozhniki-i-art-proekty/samye-strannye-kartiny-328505/

тайны великих картин /kartinki/tajny_velikikh_kartin.docx